Important issues in business management

İdarəetmə nədir və o niyə lazımdır? Biznesdə əsl uğur heç vaxt təsadüfən gəlmir. Yalnız effektiv idarəetmədən daim istifadə etməklə uzunmüddətli uğura çatmaq olar. […]

Principles of determining taxation

Məqalədə vergi qanunvericiliyini formalaşdırılmasında ayrı-ayrı vergi növlərinin müəyyən edilməsi, onların tətbiqinin vergitutmanın prinsiplərinə uyğunluğu ilə bağlı məsələlər tədqiq olunur. Həmçinin, məqalədə vergi […]

Labor leave is given to whom and for how many days

Hər bir işçinin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş əmək məzuniyyətinə çıxmaq hüququ var. Əmək məzuniyyəti nədir? Neçə günlük və kimlərə verilir? Əmək məzuniyyəti – […]

What is Consulting? What problems do consultants solve?

İngilis və alman dillərindəki “consulting” sözü latınca konsultasiya, məsləhət, məsləhətçi anlamını verən “consultatio” sözündən yaranmışdır. Sovet dönəmində başqa alınma terminlər kimi “konsaltinq” […]