Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev

The minimum monthly salary was increased by the decree of the President

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 18 iyun 2019-cu il tarixində minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. YALAN.info Online Xəbərlər və İnformasiya Saytı bildirir ki, minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında sərəncamda deyilir: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 1. Minimum aylıq əməkhaqqının məbləği 250 manat müəyyən edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 2.1. […]

Biznesin idarə edilməsində önəmli məsələlər

Important issues in business management

İdarəetmə nədir və o niyə lazımdır? Biznesdə əsl uğur heç vaxt təsadüfən gəlmir. Yalnız effektiv idarəetmədən daim istifadə etməklə uzunmüddətli uğura çatmaq olar. İdarəetmə haqqında tam bir elm var. Aydın olur ki, sən demə ölkəni və avtomobili, raket qurğusunu və bağçada uşaq qrupunu idarəetmədə ümumi qanunlar, qaydalar, prinsiplər vardır. İdarəetmə haqqında elm məhz onları öyrənir. Bəs […]

Startup kimlər üçündür? Startupla adi biznesin fərqləri

Who is the startup for? Differences between a startup and a regular business

Bir cümlə ilə startapın tərifini verməyə çalışaq: Başlamaqda olan kiçik biznesin tam bir kommersiya qurumuna çevrilənə qədər keçdiyi yola startap deyilir. Əslində isə tərif vermək o qədər də önəmli deyil. Kimlərsə restoran, kafe, gözəllik salonu, ya da kiçik stomatologiya ofisini açdıqda onu startap adlandıra bilər. Haradasa bunda həqiqət də var. Kimlərsə razılaşmırsa, onlar da haqlıdırlar: […]

Autsorsinq nədir, yaranma tarixi. Autsorsinqin növləri və formaları

What is outsourcing, its history. Types of outsourcing

Autsorsinq (outsourcing) ingilis sözüdür, “outside resource using” (kənar qaynaqdan yararlanmaq) söz birləşməsindən yaranıb. Biznes dilində desək, şirkətin effektsiz, ya da az effektli fəaliyyət növünün daha üstün keyfiyyət göstəriciləri olan peşəkar tərəfdaşlarına ötürülməsi deməkdir. “Autsorsinq” anlayışı XX yüzilliyin fenomeni kimi qəbul edilib və yalnız XX yüzilliyin 80-ci illərindən başlayaraq biznes dünyasında bir istiqamət kimi geniş yer […]

Rəhimov Rövşən: Vergitutmanın müəyyən edilməsi prinsipləri

Principles of determining taxation

Məqalədə vergi qanunvericiliyini formalaşdırılmasında ayrı-ayrı vergi növlərinin müəyyən edilməsi, onların tətbiqinin vergitutmanın prinsiplərinə uyğunluğu ilə bağlı məsələlər tədqiq olunur. Həmçinin, məqalədə vergi qanunvericiliyi formalaşdırılan zaman əsaslanan vergitutmanın prinsiplərinin düzgün qiymətləndirilməsi üçün vergitutma elementlərinin də iqtisadi cəhətdən dəqiq müəyyən edilməsi və optimal vergi sisteminin formalaşmasına xidmət etməsi zəruriliyi əsaslandırılır. Giriş Hər bir dövlətdə vergi qanunvericiliyi formalaşdırılan […]

Əmək müqaviləsi həm işəgötürən, həm də işçi üçün önəmlidir

The employment contract is important for both the employer and the employee

Bildiyimiz kimi, Əmək Məcəlləsinə əsasən işəgötürən onun iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxslə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi bağlamalıdır. Əmək müqaviləsinin bağlanılması, ona dəyişiklik edilməsi, ya da xitam verilməsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron informasiya sistemində əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınmasından və bununla bağlı işəgötürənə elektron qaydada məlumat göndərilməsindən sonra hüquqi qüvvəyə minir. Əmək […]

Əmək məzuniyyəti kimlərə və neçə günlük verilir

Labor leave is given to whom and for how many days

Hər bir işçinin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş əmək məzuniyyətinə çıxmaq hüququ var. Əmək məzuniyyəti nədir? Neçə günlük və kimlərə verilir? Əmək məzuniyyəti – işçinin normal dincəlməsi, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığının qorunması üçün işdən ayrılmaqla öz mülahizəsi ilə istifadə etdiyi istirahət vaxtıdır və Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan müddətdən az olmayaraq verilməlidir. İşçilərə ödənişli əsas məzuniyyət minimum müddəti […]

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

General information about the Tax system of the Republic of Azerbaijan

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) […]

Vergilər Nazirliyi

Structure of the Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi ölkədə dövlətin vergi siyasətinin həyata keçirilməsini, dövlət büdcəsinə vergilərin və başqa girişlərin vaxtında və tam yığılmasını təmin edən və bu sahədə dövlət nəzarətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Vergi administrasiyası haqqında ümumi məlumat Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı olan Vergilər Nazirliyi öz fəaliyyətini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarından asılı olmayaraq müstəqil həyata […]

Consulting Nədir? Konsaltinq Xidmətləri: Konsultant-məsləhətçilər

What is Consulting? What problems do consultants solve?

İngilis və alman dillərindəki “consulting” sözü latınca konsultasiya, məsləhət, məsləhətçi anlamını verən “consultatio” sözündən yaranmışdır. Sovet dönəmində başqa alınma terminlər kimi “konsaltinq” termini də ideoloji səbəblərdən qadağan edilmişdi. Faktiki olaraq məsləhətçi-konsultantların işini araşdırma institutları yerinə yetirirdi, onların da başlıca devizi “elmi istehsalata!” şüarı idi. Çağlar dəyişdi, sosializm iqtisadiyyatının bazar relsi üzərinə keçməsi ilə “menecment”, “marketinq” […]